Pratik İcra Lisans Başvurusu ve Kullanım Koşulları

Aşağıdaki koşullar Pratik İcra markasıyla tescilli yazılımı kullanırken uymanız gereken koşulları ve haklarınızı düzenler. Lisans başvurusu yaparak bu koşulların tamamını kabul etmiş ve aşağıda belirtilen şekilde yazılımın etkinleştirilmesi ve kullanılması için gerekli bilgilerin aktarılmasına onay vermiş sayılırsınız.

PRATİK İCRA LİSANS KOŞULLARI

Son Güncelleme: 01.07.2022

1. Genel Bakış

 

1.1. Bu koşullar Pratik İcra markasıyla tescilli yazılımı kullanırken uymanız gereken koşulları ve haklarınızı düzenler. Yazılımı kullanarak bu koşulların tamamını kabul etmiş ve aşağıda belirtilen şekilde yazılımın etkinleştirilmesi ve kullanılması için gerekli bilgilerin aktarılmasına onay vermiş sayılırsınız.

 

1.2. Yazılım, lisans kontrolü amacıyla kullanıcı bilgileri ve yüklendiği bilgisayarın kimlik bilgilerini şifreli bir lisans anahtarı oluşturmak amacıyla kullanır ve her kullanımda bu bilgileri doğrulama yapmak üzere lisans sunucusuna aktarır.

 

2. Kullanım Hakları ve Yükümlülükler

 

2.1. Yazılımın her türü hakkı Pİ TECH KURUMSAL ÇÖZÜMLER A.Ş. (şirket)’ye aittir. Lisans, ücreti ödenen adette yazılımın sadece kullanım hakkını vermektedir. Lisans süresi uzatılmamış ise lisans süresi bitiminde yazılımdan faydalanmak mümkün olmayacaktır. Ancak yazılımdan ayrı olarak veritabanında bulunan ve kullanıcı tarafından kaydedilen veriler kullanıcıya aittir. Yazılımdan bağımsız olarak kullanıcı bu verilere veritabanından erişebilir. Ayrıca lisans süresi uzatılmamış ise yazılım aracılığı ile gerekli verilerini alabilmesi için kullanıcının talebi ile bir defaya mahsus en fazla üç gün süreli ücretsiz kullanım hakkı tanımlanır.

 

2.2. Lisans ücretlerinde ve lisans koşullarında sonradan yapılacak değişiklikler yazılım ve elektronik posta üzerinden yapılacak bildirimlerle kullanıcıya ayrıca duyurulur.

 

2.3. Yazılım, kullanıcının mesleki özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Şirket, yazılımın kusursuz olduğu iddiasında değildir. Kullanıcı yazılımın hatalı sonuçlar üretebileceğinin bilincinde olarak gerekli özeni göstermek ve gerekli kontrolleri yapmak zorundadır. Aksi durumda oluşabilecek zararlardan şirket sorumlu tutulamaz. Yazılımın kullanımından ve yazılımla yapılan her türlü işlemden kullanıcı sorumludur. Yazılımın şifrelerinin korunması, verilerin korunması, yazılımla erişilebilen diğer sistemler üzerinde işlemler yapılması kullanıcının sorumluluğundadır.

 

2.4. Lisansın bir başka kişiye devri mümkün değildir. Bunun yanında lisansın sağladığı kullanım haklarından sigortalı çalışanlar dışında bir başkasını faydalandırmak lisans ihlali sayılır.

 

2.5. Şirket, önceden haber vermeksizin yazılımda dilediği değişikliği yapabilir.

 

2.6. Kullanıcı, yazılımın geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunabilir. Ancak bu öneriler ve öneriler doğrultusunda yapılan geliştirmelerden kullanıcı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

2.7. Kullanıcı, yazılımın ihtiyaç duyduğu minimum donanım ve yazılım gereksinimlerini karşıladığını kabul eder. Yazılımın çalışması için ihtiyaç duyduğu Java, elektronik imza sürücüleri, pdf görüntüleyici, tarayıcı gibi üçüncü taraf uygulamaların yüklenmesi ve güncel tutulması kullanıcının sorumluluğundadır.

 

2.8. Kullanıcı, yazılımın kullanılması sırasında hata veya güvenlik açığı fark ederse derhal ve sadece şirkete bildirecektir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere veya kamuya duyuramaz. Bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

 

2.9. Kullanıcı, yazılımda bulunan bir özelliği veya metodu, esinlenme düzeyinde bile olsa, bir başka yazılımda kullanamaz veya kullanılması için üçüncü kişilere aktaramaz. Bu yükümlülük lisans süresi bitiminden sonra da süresiz olarak devam eder.

 

2.10. Yazılımın birden fazla kişi tarafından eş zamanlı olarak kullanılması lisans ihlali olarak kabul edilir.

 

2.11. Yazılımın teknik kısıtlamalarını aşacak şekilde çözümler üretmek, tersine mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek veya assembler diline çevirmek veya bunları yapma girişiminde bulunmak lisans ihlali olarak kabul edilir.

 

2.12. Yazılım ve entegre olabildiği diğer yazılımlarla olan ara işlerliği dahil mümkün oldukça güncel tutulur. Bu güncellemelerle eklenecek yeni özellikler ek ücrete tabi tutulabilir. Yazılımla entegre sunulan özellikler ilgili sistemlere ek abonelik ve ücret ödenmesini gerektirebilir. Ancak teknolojide meydana gelen değişiklikler, entegre olduğu yazılımlarda meydana gelen değişiklikler veya ara işlerliğin sağlanmasında kullanılan metodun işlevsiz kalması gibi durumlarda bazı özelliklerin kullanılamaz hale gelmesi muhtemeldir. Bu durumda herhangi bir ücret iadesi veya tazminat söz konusu olmaz.

 

2.13. Doğal afet, savaş ve salgın hastalık dahil bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün mücbir sebep hallerinde yazılımın geliştirilmesi durdurulabileceği gibi çalışması da durdurulabilir. Bu durumda herhangi bir ücret iadesi veya tazminat söz konusu olmaz.

 

2.14. Lisans ihlali sayılan hallerde şirket, tüm lisansları herhangi bir bedel iade etmeksizin derhal iptal edebilir.

 

2.15. İnternet hizmetinde meydana gelen aksaklık, lisans sunucusunda meydana gelen aksaklık, yazılımın entegre olabildiği sistemlerde meydana gelen aksaklık, kullanıcının bilgisayar sisteminde meydana gelen aksaklık veya bunlarla sınırlı olmamak üzere şirketin elinde olmayan bir sebeple meydana gelen aksaklık durumunda sistemin belirli bir süre çalışmaması veya tamamen durması nedeniyle şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda herhangi bir ücret iadesi veya tazminat söz konusu olmaz.

 

2.16. Şirket, yazılım ile ilgili bildirimleri yazılım aracılığı ile veya elektronik posta ile yapabilir.

 

2.17. Kullanıcı, şirkete yüklenebilecek bir kusur dışında ücret iadesi talep edemez.

   

3. Uyuşmazlık Çözümünde Yetki

 

3.1. Bu lisans koşullarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

4. Hüküm Bulunmayan Haller

 

4.1. Bu lisans koşullarının tüm maddeleri dürüstlük ve iyiniyet kuralları çerçevesinde yorumlanacaktır. Bu koşullarda hüküm bulunmayan hallerde dürüst davranma ve iyiniyet kuralları gözetilerek Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer kanunların hükümleri uygun düştüğü ölçüde uygulanır.

Pİ TECH EĞİTİM SÜRECİ AÇIK RIZA METNİ

Güncelleme Tarihi: 22.11.2022

Pi Tech Kurumsal Çözümler A.Ş. olarak sunduğumuz eğitim hizmetlerimizle alakalı aydınlatma metnimize eğitim kayıt sayfamızda yer vermekteyiz. Bu aydınlatma metni çerçevesinde gerçekleşen bazı veri işleme ve aktarma faaliyetleri bakımından açık rızanıza ihtiyaç duymaktayız. 

 • Uzaktan eğitim yapılacak platform olan Zoom.us sunucularının yurt dışında olması sebebiyle söz konusu eğitime kayıt olabilmeniz için adınız, soyadınız, e-posta adresinizin yurt dışına aktarılması gerekmektedir. KVKK kapsamında söz konusu işleme faaliyetini gerçekleştirebilmek adına açık rızanıza dayanmaktayız. Zoom.us tarafından işlenen kişisel veriler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz (sayfa İngilizcedir).
 • Sizlere firmamızın gelecek eğitimleri ve diğer hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme mesajı veya elektronik posta gönderebilmek amacı ile adınız, soyadınız, telefon numaranız ve e-posta adresi bilgilerinizi işlememiz gerekmektedir. Ticari Elektronik İleti izninize ek olarak KVKK kapsamında söz konusu işleme faaliyetini gerçekleştirebilmek adına açık rızanıza dayanmaktayız.
 • Düzenlenen eğitimler esnasında yüz yüze eğitime katılanların ses ve görüntüleri kayıt edilecektir. Uzaktan (Zoom üzerinden) katılan katılımcıların ses ve görüntüleri kayıt altına alınmayacaktır. KVKK kapsamında söz konusu işleme faaliyetini gerçekleştirebilmek adına açık rızanıza dayanmaktayız.

Yukarıda yer alan bazı kişisel verileriniz işlenme amacına bağlı olarak açık rızanız dışında bir başka hukuki sebebe dayanarak işlenebilmektedir. Bu hususta Pi Tech Eğitim Süreci Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz. Açık rızanızı dilediğiniz zaman herhangi bir şarta bağlı olmaksızın geri çekebilirsiniz. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle belirtilen kişisel verilerim açısından kişisel veri işleme ve aktarımına ilişkin olarak açık rızama dayalı veri işlenmesine ve aktarılmasına onay veriyorum.

Pİ TECH EĞİTİM SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi: 22.11.2022

1. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Pi Tech Kurumsal Çözümler Anonim Şirketi (“Pi Tech”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. 

UNVAN

Pi Tech Kurumsal Çözümler Anonim Şirketi

İNTERNET SİTESİ

www.pitechkurumsal.com

TELEFON

+90 (232) 335 15 41

E-POSTA

info@pitechkurumsal.com

ADRES

Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:47 D:101 Mavi Plaza Bayraklı/İZMİR

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMLERİ 

 

EĞİTİM SÜRECİ

İşlenen kişisel verileriniz

Kayıt Yapılacak Eğitim Bilgisi, Ad, Soyad, E-Posta, Telefon Numarası, TC Kimlik Numarası, Fatura Bilgileri ( Vergi Kimlik No veya TC Kimlik No, Fatura Adresi, Vergi Dairesi), Ödeme Bilgisi (Banka IBAN Numarası, Ödeme Tutarı, Taksit Sayısı, Ödeme Tarihi, Banka Bilgisi), Eğitim Tercihi (Yüz yüze veya Uzaktan Eğitim)

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları

 • Eğitim faaliyetlerinin ve sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi (sözleşmesel ilişki kapsamında verilecek eğitim hizmetinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi ile sertifikasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (farklı kanallar aracılığıyla (örn. telefon, sms, e-posta yoluyla) sizinle iletişim kurmak ve kayıt yaptırılan eğitime ilişkin bilgileri paylaşmak amacıyla)
 • Finans ve muhasebe sürecinin yürütülmesi (verilecek eğitim hizmeti ücretinin süreç takibi, vergisel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, çıkabilecek hukuki ihtilaflarda delil olarak kullanılması amacıyla)
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi (online eğitimlere, seminerlere ve katılımınızın sağlanması amacıyla)
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi sürecinin yürütülmesi (istatistiksel amaçlarla gerekli eğitim yapılması ve katılımcı sayısının belirlenmesi ile yeni eğitimlerin organize edilebilmesi  için gerekli hususların değerlendirilebilmesi amacıyla)
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi (gelecek eğitimlerin planlanması ve duyurularının yapılması amacıyla 6563 sayılı kanun kapsamında iletişim izni vermeniz halinde ilgili süreçlerin gerçekleştirilmesi amacıyla)
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 
 • Ayrıca eğitimler ile ilgili bir talep ve şikayetiniz olması durumunda “Talep / Şikayetlerin Takibi” ya da ilgili mevzuatta öngörülen şekilde bir talebin tarafımıza ulaşması durumunda “Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi” amacıyla da işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebepleri 

 • 5/1 maddesindeki açık rıza (açık rıza formunda belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı olarak)
 • 5/2-c maddesindeki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • 5/2-ç maddesindeki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri

İnternet sitemizde yer alan eğitim kayıt başvuru formu ve sonrasında kesin kayıt için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında tarafınızca bildirilen şekilde ve çevrimiçi (uzaktan) gerçekleştirilen eğitimlerde yukarıda açıkladığımız amaçlar doğrultusunda bu etkinliklerin kaydı esnasında otomatik yollarla elde edilmektedir.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

KİMLERE

HANGİ AMAÇLA

İş Ortakları

 • Eğitime katılımınız sırasında e-posta adresiniz ve beyan ettiğiniz isim Zoom.us uygulamasına aktarılacaktır. Zoom.us tarafından işlenen kişisel veriler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz (sayfa İngilizcedir).
 • Kredi kartı ile ödeme yöntemini tercih etmeniz halinde, PARAM (TURK Elektronik Para A.Ş.) tarafından sağlanan arayüz üzerinden bilgilerinizi doğrudan PARAM ile paylaşacak olup, Pi Tech ile yalnızca maskelenmiş kredi kartı bilgilerinizi paylaşıyor olacaksınız. Bu kapsamda online ödeme sırasında sağlamış olduğunuz bilgiler PARAM’a aktarılacaktır. Param tarafından işlenen kişisel veriler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Düzenlenen eğitimler video kaydına alınacaktır, alınan kayıtlar daha sonra başka eğitimlerin planlanması aşamasında veya ticari amaçlarla kullanılabilecektir. Bu nedenle eğitmenlerin ve yüz yüze eğitime katılanların ses ve görüntüleri kayıt edilecektir. Uzaktan (Zoom üzerinden) katılan katılımcıların ses ve görüntüleri kayıt altına alınmayacaktır. Ancak, katılımcı olarak etkinlik sırasında açık kimliğiniz ile bir etkileşimde bulunursanız (örneğin soru sorarsanız ve sorunuza cevap verilirse)  isminiz ve sormuş olduğunuz soru, moderatör veya soruya cevap veren katılımcının telaffuz etmesiyle kayıtlara geçebilir. Eğer isminizin kayıtlara geçmesini istemezseniz soruyu anonim olarak sorabilirsiniz. Bunu tamamen siz belirleyebilirsiniz. İsminizi rızanız ile verirseniz, bu anlamda isminizin açıklanmasına da izin vermiş olursunuz.

Tedarikçiler

 • Eğitimin gerçekleştirilmesi için erişim yetkilerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yönetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

4. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.pitechkurumsal.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre, Pi Tech Kurumsal Çözümler “Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:47 Mavi Plaza D:101 Bayraklı/İzmir” adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@pitechkurumsal.com e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.